ข่าวประกาศจาก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยอัลบั้มภาพการประชุม ทปอ.

 

การประชุมสามัญที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2558 วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 9301 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม

ภาพการประชุมคณะทำงานด้านการวิจัยของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุมศึกษา

การประชุมคณะทำงานโครงการ “บัณฑิตไทยไม่โกง” และเครือข่ายความร่วมมือสร้างค่านิยม “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ให้แก่นิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2558 วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับผู้ชำระเงินค่าสมัครคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา Admissions ประจำปีการศึกษา 2558 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ จำนวน 61 ทุน

ดูทั้งหมด........